Felvételi vizsga

A középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2018. január 20. (szombat) 10.00.
Helye: Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium, Kapuvár, Fő tér 25.
Kérjük a felvételizőket, hogy január 20-án 9.30-ra érkezzenek az iskolába! Mindenki hozzon magával személyazonosításra alkalmas okmányt (személyi igazolványt vagy diákigazolványt)!

Pótló felvételi vizsga: 2018. január 25. (csütörtök) 14.00.

A felvételizők az általuk elkészített és az iskola által értékelt dolgozatokat január 29-én, hétfőn 8.00 – 16.00 között tekinthetik meg a gimnáziumban. A dolgozatokról a vizsgázó kézzel vagy elektronikusan (pl. digitális fényképezőgéppel, telefonnal) másolatot készíthet.
A vizsgázó és szülője – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő javítás esetén – az értékelésre észrevételt tehet, amelyet január 30-án, kedden 16.00-ig írásban adhat le.

Az észrevételre vonatkozó szabályok:
Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. Az OH a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Az írásbeli felvételi vizsga eredményéről a gimnázium értékelő lapot fog kiállítani, amelyet február 6-án, kedden 8.00 – 16.00 között ad át az érintett vizsgázóknak.