Irodalmi pályázat

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium alapításának 60. évfordulójára meghirdetett irodalmi pályázat eredménye:

I. Pócza Roland 10.A


Pócza Roland

Felsőbüki Nagy Pálról

Egy októberi napon született,
És a Pál Xavér Ferenc névre kereszteltetett.
Tanulását Szentmiklóson kezdte,
Később ment Sopronba, Pozsonyba majd Pestre.
Utóbbiban jogot hallgatott,
Ügyvédi oklevelet is ott kapott.

Retorikus tudása és bátorsága feltűnt,
Így 1807-ben képviselői székbe ült.
A szegény jobbágyokért nemes tűzzel kiállt,
Valamint merészen ostorozta az arisztokráciát.
A monarchia pénzügyeit sikeresen rendezte,
De magyar nyelvünk helyzetét szem elől nem vesztette.

Sopron vármegyébe visszatérve,
Szert tett némi hírességre.
Berzsenyi, ódájában hozzá szól,
Kazinczy is üdvözölte Széphalomról.
Egy nemesi felkelésben részt vett,
Mindeközben aranysarkantyús vitéz lett.

Szeretett volna ismét képviselő lenni,
De a kormánynak ezt sikerült meggátoltatni.
Ám 1825-ben, dacára minden ellenzésnek,
Sopron rendjei megválasztották követnek.
Ekkortájt írt egy határozatot,
Mely minden úrbéri nemest adó alá íratott.

Védte a magyar alkotmányt és támadta kinövéseit,
Összeállíttatta annak előleges sérelmeit.
November 23-án mondott elragadó beszéde
A Magyar Tudományos Akadémiát eredményezte.
1830-tól kezdve már soha nem volt a régi,
Ezért többen kezdtek tőle elfordulni.

Tíz év múlva már teljesen visszalépett,
A szabadságharcban részt sem vett.
Pálffy grófnál zárgondnokként dolgozott,
Bár a pozsonyi birtokon csak kevés ideig lakott.
Végső éveit Bécsben és Inzensdorfban élte,
A büki templomkertbe lett eltemetve.


Vissza az előző oldalra